EKO program DV Izvor

  

      Nakon završene edukacije odgojitelja u Programu odgoja za održivi razvoj, u listopadu 2011. godine, područni objekt Mlinska se prijavila za sudjelovanje u međunarodnom programu Eko-škole.

 

Status Eko-škole dobiva se kroz četiri stadija: 

 

                                                                 1. Prijava za sudjelovanje

                                                                 2. Izrada i provedba programa

                                                                 3. Prijava za status Eko-škole

                                                                 4. Obnavljanje statusa Eko-škole

 

Tijekom pedagoške godine 2011./12. planiran je i ostvaren Eko-program s naglaskom na temu otpad.

 

Kroz taj program praćeno je i ostvareno sedam programskih koraka, nužnih za dobivanje statusa Eko-škole.

 

Sedam programskih koraka sastoje se od:

 

                                                                 1. Osnivanje eko-odbora

                                                                 2. Ocjena stanja okoliša

                                                                 3. Plan djelovanja

                                                                 4. Praćenje stanja i ocjenjivanje

                                                                 5. Rad prema planu i programu ustanove

                                                                 6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

                                                                 7. Eko-kodeks ustanove

 

      Nakon pregleda od strane nacionalnih koordinatora iz Udruge Lijepa naša, poslana je prijava zadobivanje statusa Eko-škole u travnju 2012. godine, a u lipnju 2012. godine je taj status odobren te je održana svečanost podizanja Zelene zastave, simbola Eko-škola.

 

       S obzirom na prirodu programa, program se nastavlja i dalje te se proširio i na ostale objekte DV Izvor, s ciljem održavanja statusa Eko-škole te širenjem programa na užu i širu zajednicu.

 

 

 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI