O nama

      

         Dječji vrtić IZVOR je javna ustanova, koja ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe i skrbi djece predškolske dobi. Odgojno obrazovni rad se temelji na dokumentu pod nazivom Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, a koji je proizašao iz Koncepcije razvoja predškolskog odgoja (Ministarstvo prosvjete, 1991.g.). Predstavlja stručnu podlogu za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, u organiziranim izvanobiteljskim uvjetima.

 

            Zastavu DV Izvor su zajednički izradila djeca u kroz suradnju svih odgojnih skupina. Sama zastava u svojem zadnjem obliku  rezultat  je sinteze 3 konkretna dječja rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad s djecom unutar pedagoške godine vrtića započinje 01. rujna, a završava 31. kolovoza tekuće godine. 

Obilježavanje Dana vrtića je 28. lipnja.

 

Ukupan broj upisane djece, s 01.09./012.g. je cca 600 djece raspoređene na 22 odgojne skupine, s 3 skupine u programu predškole.

Dječji vrtić Izvor Samobor radi na 5 lokacija, od kojih, u svom sastavu ima 3 samostalna objekta i dva su iznajmljeni prostor.

            Centralni vrtić ---------------- Samobor, Preradovićeva 16
            Područni vrtić ---------------- Samobor, Mlinska 16a
            Područni vrtić ---------------- Bregana, Ul. G.Viteza bb
            Područni vrtić ---------------- Bregana, Samoborska c. 12 (iznajmljeni prostor MUP-a)
            Područni vrtić ---------------- Samobor, Celine bb (iznajmljeni prostor OŠ Samobor)


Udaljenost područnih vrtića od centralnog objekta iznosi:


            Centralni vrtić --------------- Mlinska = cca 800 m
            Centralni vrtić --------------- Bregana I = cca 5000 m
            Centralni vrtić --------------- Bregana II = 5200 m
            Centralni vrtić --------------- Celine = 6000 m

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI