TEHNIČKA SLUŽBA

 

Gustava Krkleca:

 

Tel.    01 / 33 62 033  / 108

Fax:  01 / 33 62 033  / 106

 

- kuhinja:   Jasminka Karija, Snježana Krčelić, Danijela Stanec, Gordana
                                                                                                        Sokolović

- spremačice:  Marina Novoselić, Marina VlašićMirna Pranjić

- domar: Mladen Fabek,  mob: 095 405  24  18

 

Mlinska:

 

Tel.    01 / 33 60 393   / 110

Fax:  01 / 33 62 033   / 106

 

- kuhinja/spremačice: Svinjarić Štefica, Novoselić Dragica, Kovačić Barica, Jantolić Dubravka

- domar: Franjo Štefanić, mob: 095 405  24  20

 

Bregana 1

 

Tel.    01 / 33 75 310

Fax:  01 / 33 62 033   / 106

 

 -kuhinja:   Jasna Kralj

- spremačice:  Višnja Vrbančić, Petra Frey, Ivančica Milaković

- domar: Ivan Grubač, mob: 095 405  24  19

 

Bregana 2:

 

Tel.:    01 / 33 84 360

Fax:    01 / 33 62 033  / 106

 

- kuhinja/spremačica: Snježana Grgečić

- domar: Ivan Grubač

 

Celine:

 

Mob.: 091 3360 394

 

- kuhinja/spremačica: Kristina Blažević

- domar: Franjo Štefanić, mob: 095 405  24  20

 

 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI