Program predškole

 

     Program predškole, popularno zvan i „mala škola“ namjenjen je djeci u godini pred školu iz područja Grada Samobora, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. 

Voditelj programa predškole je educirani odgojitelj djece predškolske dobi. 

Program predškole je priprema djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

 

     Iako je primarni cilj programa predškole priprema za školu, program daje puno više svakom pojedinom djetetu. Osim razvijanja vještina neophodinh za uspjeh u školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, veliki naglasak se stavlja na razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina, a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini.

 

Ciljevi programa predškole su:

 • podržavanje i poticanje osnovnih vještina i općih sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, ponašanje, socijalne vještine, emocije)
 • učiti kako učiti (razvijanje koncentracije i govornih vještina kroz igru)
 • razvijanje predčitalačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina

 

Zadaće programa predškole su:

 • razvijati u djeteta dobru sliku o sebi
 • razvijati u djeteta znanje kako se zauzeti za sebe
 • omogućiti djetetu da razvije vještinu rješavanja problema i sukoba
 • učiti dijete da se ponosi uspjehom
 • učiti dijete da podnosi neuspjeh
 • učiti dijete da pomaže i dijeli s prijateljima
 • razvijati u djeteta vještinu dogovaranja i pridržavanja pravila
 • razvijati u djeteta volju i želju da s upornošću završava započeto
KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI