Rano učenje stranog (engleskog) jezika


     Rano učenje stranog jezika
kod djece pomaže razviti pozitivne stavove prema drugim kulturama i jezicima, kao i polaganju dobrih temelja za kasnije učenje stranih jezika te ima povoljne učinke na intelektualni i cjelokupni razvoj djeteta.

Želja djece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije, turističkog usmjerenja našeg kraja, te učenja stranog jezika od prvog razreda osnovne škole. Iz toga proizlazi pojačani interes, a time i potreba za ponudom programa ranog učenja engleskog jezika u skladu s djetetovim bićem kroz spontane igre i aktivnosti.

U predškolskoj dobi djeca imaju sposobnost usvojiti čisti, pravilan izgovor svih glasova i melodiju jezika.

 

Cilj programa je stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

 

Zadaće programa su:

  • senzibilizirati djecu predškolske dobi za rano učenje engleskog jezika
  • poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika
  • poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara
  • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
    • razvijati kod djece samopouzdanje i osjećaj uspješnosti kroz izražavanje na engleskom jeziku

 

     Sadržaji rada bit će vezani za usvajanje pojmova (riječi – fraza), tematskih cjelina te će biti prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju i dobi.

 

 

 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI