Program rane senzorne integracije

 

 

     Senzorna integracija je proces organizacije senzornog unosa da bi mozak stvarao svrhovitu reakciju tijela, dobru percepciju, osjećaje i mišljenje. Senzorna integracija razvrstava, raspoređuje i spaja sve pojedine senzorne unose u cjelinu funkcioniranja mozga. Kada je funkcioniranje mozga potpuno uravnoteženo tjelesni pokreti su visoko adaptivni, učenje je lako, a dobro ponašanje je prirodan ishod.

 

     Igre u djetinjstvu dovode do puno senzorne integracije jer dijete organizira osjete svog tijela i sile teže zajedno sa slikom i zvukom. Iako se svako dijete rodi s tom sposobnosti, mora je razviti dolazeći u odnose s mnogim stvarima oko sebe i prilagođavajući svoje tijelo i mozak mnogim izazovima tijekom djetinjstva.

 

Cilj programa rane senzorne integracije je stvaranje poticajnog i podržavajućeg okruženja u svrhu cjelokupnog razvoja djeteta.

 

Zadaće programa su:

-  omogućiti djetetu igre i aktivnosti koje potiču i razvijaju sva njegova osjetila

-  poticati cjelokupan razvoj osobnosti u djeteta

-  poticati i razvijati samostalnost u djeteta

 

Program će provoditi posebno educirani odgojitelji unutar odgojne skupine tih istih educiranih odgojitelja.

 

 

 

 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI