Rano učenje stranog (njemačkog) jezika


     Rano učenje stranog jezika
kod djece pomaže razviti pozitivne stavove prema drugim kulturama i jezicima, kao i polaganju dobrih temelja za kasnije učenje stranih jezika te ima povoljne učinke na intelektualni i cjelokupni razvoj djeteta.

U predškolskoj dobi djeca imaju sposobnost usvojiti čisti, pravilan izgovor svih glasova i melodiju jezika.

 

Cilj programa je omogućiti djeci predškolske dobi upoznavanje i usvajanje njemačkog jezika na njima prilagođen način.

 

Zadaće programa su:

  • senzibilizirati djecu predškolske dobi za rano učenje njemačkog jezika
  • poticati kod djece komunikaciju na njemačkom jeziku kroz spontanu interakciju između djece te između djece i odraslih
  • razvijati kod djece samopouzdanje i osjećaj uspješnosti kroz izražavanje na njemačkom jeziku

 

Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova (riječi – fraza), tematskih cjelina te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju i dobi.

 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI