Propisi

Zakon o predškolskom 

odgoju i naobrazbi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutar ustrojstvu i načinu rada

Statut DV izvor

Statutarna odluka o izmjeni statuta DV Izvor Samobor

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

ODLUKA o mjerilima i visini roditeljskih uplata DV IZVOR

Izmjene i dopune ODLUKE o mjerilima i visini uplata DV IZVOR    

stranica broj 1

stranica broj 2

 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI