Službeni dokumenti

I. izmjene i dopune Financijskog plana

Zaključak - 1. izmjene Financijskog plana

Plan nabave za 2017. - 1. izmjene

Zaključak - 1. izmjene Plana nabave

 

Plan stručnog osposobljavanja za 2017-18 pedagošku godinu

Izvješće 01.01.-31.12.2016.

Zaključak - izvješće o financijskom poslovanju

Izmjena odluke o raspodjeli rezultata za 2016.g.

Godišnji plan i program DV IZVOR 2016-17 

Odluka o donošnju GPP DV IZVOR 2016-17

                                                                   

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI